BAYRAĞA SAYGIZLIK - Şarköy Haberleri - Şarköy Haber

BAYRAĞA SAYGIZLIK

03-06-2019 | 18:45

Son zamanlarda istismarı en çok yapılan iki önemli değerimizden birisi olan Türk Bayrağı’na gösterilen ilgisizlik ve duyarsızlığın had safhaya tırmanması, milli ve manevi değerlerine dikkat eden ve önem veren vatandaşları fazlasıyla rahatsız ederken, Şarköy’de istiklal mahallesi Umut sokakta bulunan dört katlı bir evin balkonunda asılı ay ve yıldızı sanki özellikle parçalanmış bayrağı görenler şaşkınlık içinde “Artık bu kadarı da fazla” demekten kendilerini alamıyorlar. 
Özenle korunması ve kollanması gereken, bağımsızlığımızın sembolü uğrunda binlerce şehit kanından rengini alan şanlı bayrağımıza yönelik hassasiyetin her geçen gün biraz daha artıyor olmasının dikkat çekici hal aldığını belirten vatandaşlar,Bayrak asmak kadar bayrağın korunması vatandaşlık görevimiz olduğunu belirten vatandaşlar kolluk kuvvetlerinin “suç” işleyenlere karşı harekete geçmesin gerektiğini belirttiler.
Halen yürürlükte bir kanun olduğunu hatırlatan vatandaşlar, 2893 saylılı Türk Bayrağı Kanunu’nu ihlal edenlere neden bir yaptırım uygulanmadığını soruyorlar.
Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesi ile şekillendiğini belirten vatandaşlar, “Kanun, bayrağımızı; beyaz ay yıldızlı al bayraktır” diye tanımlıyor hatırlatması yaptı, bayrağımıza gerekli saygıyı ve özeni göstermeyenlerin, kanunların verdiği en ağır cezayla cezalandırılmasını istediler.
Şarköy İstiklal mahallesi Umut sokakta bulunan bir apartmanın dördüncü katına yazlıkçı tarafından asılan bayrağın aylarca yarısı yırtılmış şekilde asılı olması mahallede görüntülenen yırtık bayrağın yerinden kaldırılmasını ve hane sahiplerine gerekli cezanın verilmesini isteyen vatandaşlar, “Bütün bu işler boşvermişliğimizden, ilgisizliğimizden kaynaklanıyor. Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızı paçavraya dönüştürenlere fırsat verilmemeli, müdahale edilmeli ve gereken cezalar verilmelidir” dediler.
TÜRK BAYRAĞI KANUNU
Kanun Numarası : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Bayrağın Şekli ve Yapımı
Madde 2 – Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır.
Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.
Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi
Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 – 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.
YASAKLAR
Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.
CEZALAR
Madde 8 – Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.
TCK 526:
Madde 526 - (Değişik: 28/9/1971 - 1490/20 md.)
(Değişik: 12/6/1979 - 2248/21 md.) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın korunması
düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse,eylem ayrı bir suç oluşturmadığı
takdirde,üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.

 
ETİKET :  

Tümü