GÜVENİLİR BAŞKAN - Şarköy Haberleri - Şarköy Haber

GÜVENİLİR BAŞKAN

12-07-2021 | 02:19

Şarköy Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı 1 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’da Kent Müzesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alpay Var’ın ve meclis üyesi Zekeriya Güven’in katılmadığı toplantıya Selçuk Güvenilir başkanlık yaptı. Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Ak Partili meclis üyesinin soru önergesi okundu. Soru önergesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları başlıklı 26 inci maddesinde; "...Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir.
Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır..."
hükmü uyarınca aşağıdaki sorularımıza yazılı olarak cevap verilmesini
1. Belediye Başkanlığının ortağı olduğu Şirket var mıdır?
2. Var ise bu şirketlerin adı ve Belediyenin ortaklı payı nedir?
3. Bu şirketlerin Yönetimlerinde kimler yer almaktadır? (Yönetim kurulu üyesi, müdür vb.)
4. Şirketlerde görev alan kişilerin aldıkları ücret, huzur ücreti, maaş vb. ödemeler nelerdir, ne
kadardır? denildi. Soru önergesinin okunmasının ardından yapılan oylama ile soru önergesi oy çokluğu ile red edildi. Konu ile ilgili konuşan meclis başkanı Selçuk Güvenilir belediye başkanın toplantıda yer almadığını red edilen maddenin onun başkanlığında görüşülmesinin daha uygun olduğunu düşündüğünü bu nedenle başkanın cevaplaması için red edildiğini söyledi.
Soru önergesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1-Belediye birimlerinde Sözleşmeli olarak çalışan Personelin 2021 yılı aylık ücretlerinin tespit edildi.
2-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi için alınan 26.10.1999 tarih 107 sayılı Belediye Meclis Kararı ve
Camikebir Mahallesi için alınan 20.10.2004 tarih 47 sayılı Belediye Meclis Kararlarının iptal edilerek
önceki imar planı kararlarına dönülmesi talebi konusunda hazırlanan imar komisyon raporu okundu. Hazırlanan rapor doğrultusu 26.10.1999 tarih 107 sayılı ve 20.10.2004 tarih 47 sayılı kararlar iptal edildi. İptal edilen kararlarda Camikebir Mahallesi 4 kattan 3’e Cumhuriyet mahallesinin bir bölümü 3 kattan 2’ye düşürüldü.
3-Fatma Koca'nın Hoşköy Mahallesi 199 ada 169 parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulamasının yapılması talebi konusunda hazırlanan rapor okundu. Olumlu görüş bildiren rapor oy birliği ile kabul edildi.
4-Özge Gülen Kara'nın Hoşköy Mahallesi 199 ada 159 ve 160 parsellerin bulunduğu alanda 3194
Sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulamasının yapılmışa talebi. 18. Madde uygulamasının yapılması talebi konusunda hazırlanan rapor okundu. Olumlu görüş bildiren rapor oy birliği ile kabul edildi.
5-Sebahat Doğan'ın rahmetli olan eşi Ercan Doğan'ın isminin ilçemizde bulunan bir sokak veya
caddeye verilmesi talebi konusunda olumsuz görüş bildiren rapor sonucunda oy birliği ile kabul edilmedi. Meclis başkanı Selçuk Güvenilir konu ile ilgili yaptığı açıklamada Büyük Şehir Belediyesinin numarataj çalışmalarını tamamladığını ve sokak isimlerinin sisteme yüklendiğini. Yapılacak isim değişikliklerinin sistemde karışıklıklara neden olduğunu. Bu nedenle bu tarz taleplerin yeni açılan sokaklar için kullanıldığını belirtti.
6-Aysun YILDIZ ve arkadaşlarının, rahmetli olan arkadaşları Gökhan KEKLİK isminin ilçemizde
bulunan bir sokak veya caddeye verilmesi talebi konusunda olumsuz görüş bildiren rapor sonucunda oy birliği ile kabul edilmedi.
7-Av. M.Zeki Sadunoğlu'nun İstiklal Mahallesi 895 adada alınan imar hattı belirlenmesine ilişkin
Belediye Meclis Kararının iptal edilerek eski haline dönülmesi talebi imar komisyonuna havale edildi.
8-Orhan ERGEN ve Zümbül Zizi Şilton'un Cumhuriyet Mahallesi 16 ada 6 parselin tamamının yol
ve park alanında kalması nedeniyle kamulaştırma talebi imar komisyonu ve plan bütçe komisyonuna havale edildi.
Gündem maddelerinin ardından gündem dışı iki madde görüşüldü. Sevgi Erdoğan’ın içkili bölge talebi imar komisyonuna havale edildi. Belediye mali hizmetlerinde görevli Emine Sevim’in Gençlik ve Spor Müdürü olduğu açıklandı.
Meclis 2 Eylül Perşembe günü toplanmak üzere oturumu sona erdirdi.

 
ETİKET :  

Tümü