Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Şarköy Haberleri - Şarköy Haber

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

09-05-2024 | 00:19

Şarköy Belediye Meclisi Mayıs-2024 ayı olağan toplantısına, 16 gündem maddesi
hususları görüşmek üzere 02 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Belediyeye ait Kent
Müzesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplandı.
Şarköy Belediyesi, düzenlenen Mayıs ayı Meclis Toplantısı. Toplantıya belediye meclis üyeleri katılım sağladı.16 Gündem maddeleri tek tek okunarak oylamaya sunuldu.Bazı maddeler oy çokluğu ile kabul edilirken bazı maddelerde oy birliği ile kabul edildi. Şarköy Belediye Meclis üyelerinin ve Ziraat odası delegelerin katıdığı oylamada 4081 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereği Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üye seçimi ve 4081 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereği Denetleme Kuruluna 5 asıl, 5 yedek üye seçimi yapıldı.>
Mevcut Şarköy Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rıdvan Duman ve Mehmet Kıral’ın aday olduğu seçimde Kullanılan 28 oydan bir gerçersiz olmak üzere 20 oy Mehmet Kıral’ın lstesine 7 oy Rıdvan Duman’ın listesine oy kullanılması sonucunda Mehmet Kıral’ın listesi Şarköy Çiftçi Malları Koruma Başkanlığını kazandı.
1-2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
2-Ek Bütçe.
3-Gayrimenkulleri kurumlara hibe, temlik, tahsis etmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
4-"Haczedilemez" kararı alınması hususunun görüşülmesi.
5-Yol harcamalarına katılım payı alınması hususunun görüşülmesi.
6-Gölcük Mahallesi 219 ada l parselde trafo kabini tesisi amaçlı TREDAŞ'n talebi.
7-Mürefte Mahallesi 153 ada 369 parsclin kamulaştarılması talebi.
8-İstiklal Mahallesi 654 ada 4 parseldeki Şarköy Belediyesi adına kayıtlı hissenin satiın alınması talebi.
9-Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yönetmeliği.
10-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
11-Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliği.
12-Sağlık işleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
13-Kültür ve Sosyal Işler Müdürlüğü Yönetmeliği.
14-Basın Yayın ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği.
15-4081 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereği Koruma Meclisine 5 asıl, 5 yedek üye seçimi.
16-4081 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereği Denetleme Kuruluna 5 asıl, 5 yedek üye seçimi.
ETİKET :  

Tümü