SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA YAPACAK OLANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAFTAYA GİRİLDİ - Şarköy Haberleri - Şarköy Haber

SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA YAPACAK OLANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAFTAYA GİRİLDİ

31-01-2021 | 23:26

7256 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmada son başvuru tarihi 1 Şubat 2021’dir. Ayrıca bu imkanların devam edilmesi için 31 Mart 2021 ayına kadar yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.
Şarköy Sosyal Güvenlik Merkezi Şarköy’de yaşayan ve borcu olan işveren ve sigortalılarına süreç içerisinde (Ziyaret, borç ödeme davetiyesi, Billboardlara bilgilendirme yazısı, sms bilgilendirme, telefon, Duyuru, broşür Afiş gibi…) tüm iletişim yöntemlerini kullanarak işveren ve sigortalılarına yapılandırma yapmalarını salık verdiklerini belirterek bu fırsatı değerlendirmelerini istemiştir.

Şarköy Sosyal Güvenlik Merkezinde ziyaret ettiğimiz Merkez Müdürümüz Sadettin İPEK; aşağıda yapmış oldukları açıklamaları paylaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmek istemiştir.
1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir?
• 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;
o Sigorta primleri,
o Genel Sağlık Sigortası primleri,
o İşsizlik sigortası primleri,
o 01.02.2021'den önce kesinleşen idari para cezaları,
o İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
o Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
o Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
o İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
o 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
o Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
o 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamındadır.
-Başvurular nasıl ve nereye yapılır?
Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.
 İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,
 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları. e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,
 Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,
 Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
 Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.
 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.
 Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.
Ödemelerde taksit imkânı var mı?
İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır.
Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki yapılandırma Kanununa (7143) başvurmuş ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir.
Peşin ödemenin nasıl bir avantajı olacak?
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.
 Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 31 Mart 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
 İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.
 Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak?
 Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
 Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
 Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
 Yapılandırmada ilk iki taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
 İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.
 İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;
 Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.
 Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.
İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?
Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.
Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapılandırılacak?
 Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.
 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.
 Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
 Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.
 Prim borcu olanların sağlığa erişim imkanı olacak mı?
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.
İlk ödeme tarihi ne zaman olacak?
Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
12-4/b(BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı?
 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;
 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.
 Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
 Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
 Sorularımıza verdiği yanıtlar işin Merkez Müdürümüz Sadettin İpek’e çok teşekkür ederiz.
ETİKET :  

Tümü