YAPILANDIRMA İÇİN SON FIRSAT - Şarköy Haberleri - Şarköy Haber

YAPILANDIRMA İÇİN SON FIRSAT

19-12-2020 | 15:56

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7526 sayılı Yapılandırma Kanunu ile başlayan yapılandırma süreci 31 Aralık’ta sona erecek. Yapılandırma için son 15 günün kaldığını belirten Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, vatandaşların borçlarını peşin ya da ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeyebileceğini ifade ederek, vatandaşlara yapılandırmadan yararlanmaları çağrısında bulundu.
Yapılandırmanın kapsamı ile ilgili bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, yapılandırma kapsamında 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. Madde kapsamında taksitlendirilen alacakların bulunduğunu belirtti.
31 ARALIK’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK
Fatma Derya Alan’ın verdiği bilgilere göre işverenler tarafından, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye, primlerini kendi ödeyenler tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye, kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na, Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye 31 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları da 31 Ocak 2021’e kadar, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye başvurularını yapabilecek. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacak.
Yİ-ÜFE TUTARININ YÜZDE 90’I SİLİNECEK
Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nun, en son 1 Mart 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek. Taksitle ödemede ise taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekler.
ETİKET :  

Tümü