Yalan ve Yalancı Şahitlik - Şarköy Haberleri - Şarköy Haber

Yalan ve Yalancı Şahitlik

16-07-2018 | 14:27
Salih AHTİK (Vaiz)
Salih AHTİK (Vaiz)      salihahtik@sarkoyhaber.com.tr

Yalan ve Yalancı Şahitlik

Muhterem okurlarım!
İslam, insana ve cemiyete çok büyük değer verir. İnsan yaratıkların en mükemmeli, en itibarlısı, en yücesidir. Allah (c.c) onu mükerrem kılmış, iki cihanı onun için yaratmış, bütün mahlûkatı onun hizmetine ve istifadesine sunmuştur. Bütün bunların ötesinde fert ve toplum açısından dünyada huzur içinde yaşamak, ahirette de kurtuluşa ermek için Yüce Allah biz insanlara birtakım emir ve yasaklar telkin etmiştir. Zira İslam’da insan kadar içtimai vazifeler, görgü kuralları ve cemiyet hayatının düzeni de çok önemlidir. İslam, cemiyeti şefkatle, dikkatle korur. Şahısların arasını bozan dolayısıyla cemiyet hayatını temelinden sarsan fitne, fesat, gıybet, dedikodu ve yalan yasaklanmıştır.
Yalan; insanları birbirine düşürür, güven duygusunu yok eder. Toplum içerisinde karışıklıklara sebep olur, dostlukları yıkar. Yalanın cemiyette meydana getirdiği infialden daha vahim bir şey var ki o da yalanın onu söyleyen kişinin vicdanında meydana getirdiği yıkımdır. Belki bu yönü itibariyle yalan söylemek, daha tehlikelidir. Kişi ikilem içerisinde kalır ve bu ruh hali onu devamlı rahatsız eder.
Aziz kardeşlerim!
Allah Rasulü (s.a.v), hırsızlık, zina ve içki gibi ceza gerektiren en ağır suçları işleyenlerin bile cennete gidebileceğini belirtirken yalanı Müslümana bir türlü yakıştıramamıştır.
Safvan ibni Süleym anlatıyor: Biz, Allah’ın Rasulü’ne; Mümin korkak olur mu? diye sorduk. “Evet” dedi. -Peki, cimri olur mu? dedik. “Evet” dedi. Biz yine Peki, yalancı olur mu? deyince “Hayır” diye cevap verdi. 2
Kardeşlerim!
Mü’min kesinlikle doğruluktan ayrılmamalı yalana meyletmemelidir. Ziya Paşanın şu ifadesi bu bağlamda çok anlamlıdır:
İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah Peygamberimiz (s.a.v), bu konuda şöyle buyurdu: “Doğruluk, insanı güzelliğe (Allah’ı razı edecek iyiliğe) götürür. Güzellik de cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye sonunda Allah katında doğru diye kaydedilir. Yalan, kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak ise ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı diye kaydedilir.”3
Saygıdeğer Mü’minler!
Şahitlik yapmak, toplumsal hayatın ve toplum içinde gerçekleşen olayların ve hatta ailevi ilişkilerin düzeni için zaruridir. Şahitlik görevini hakkıyla yerine getirmek, bir Müslüman açısından yapılması gereken bir yükümlülük ve zorunlu bir görevdir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey Müminler adaletle şahitlik eden kimseler olun.”(4) Bundan dolayıdır ki gerektiğinde şahitlik yapmak dinî bir görev iken şahitlik yapmamak ve hele hele yalancı şahitlikte bulunmak büyük bir günahtır. Çünkü adaletin gerçekleşmesi ve hakkın ortaya çıkması, büyük ölçüde şahitlerin bu görevi yerine getirmesine bağlıdır.
Kişinin hakkında bilgi sahibi olmadığı, görmediği, bir konuda görüş beyan etmesi veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması, yalancı şahitliktir. Böyle bir şahitlik insanların zarar görmesine ve pek çok hakkın zayi olmasına sebebiyyet vereceğinden dinimizce haram kılınmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v), sahabilere; “Büyük günahlardan en büyüğü olan günahın ne olduğunu size söyleyeyim mi?” diye sormuş. -Buyur ya Rasulullah demeleri üzerine Peygamber (s.a.v); “Allah’a ortak koşmak, Ana-babaya asi olmak ve yalancı şahitlik yapmak” diye sıralamıştır. Özellikle yalancı şahitlik yapmayı bir kaç defa tekrarlayarak bu hususta yanındakileri uyarmıştır.”4
Değerli Kardeşlerim!
yazımı Nisa suresinin 135. Ayeti ile bitirmek istiyorum: “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayınız. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya çekingen davranırsanız biliniz ki şüphesiz Allah hakkıyla haberdardır.” Hoşça kalın ,dostça kalın sevgi ve hoşgörüden ayrılmayın;her şey gönlünüzce ,gönlünüzde alemlerin rabbiyle olsun

 
ETİKET :  

Tümü